Еуразия гуманитарлық институтының жоғары колледжі

ЕАГИ жоғары колледжі ресми сайты

  • Лицензия

    KZ33LAA00027446
  • Аккредитационное свидетельство

    IA-B №0128 от 23 декабря 2019 года

1. Қоғамдық құқық пәндері ПБК-сы:
• Азаматтық құқық
• Еңбекқұқығыжәнеәлеуметтікқорғауқұқығы

2. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ПБК-сы:
• Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту
• «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша дәрістер жинағы

3. Казахского и русского языка ПБК-сы:
• Әдебиетті оқыту әдістемесі
• Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
• Ежелгідәуірәдебиеті

 

 

4. Жалпы білім беру пәндер ПБК:
• География

5. Шет тілдері ПБК-сы
• Оқылатын шет тілі(ағылшын) грамматикасы