Колледж Евразийского гуманитарного института

Официальный сайт колледжа ЕАГИ

  • Лицензия

    ISO 123 - 2020
  • Аккредитационное свидетельство

    IA-B № 0128 от 23 декабря 2019 года

1. Қоғамдық құқық пәндері ПБК-сы:
• Азаматтық құқық
• Еңбекқұқығыжәнеәлеуметтікқорғауқұқығы

2. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ПБК-сы:
• Балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту
• «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша дәрістер жинағы

3. Казахского и русского языка ПБК-сы:
• Әдебиетті оқыту әдістемесі
• Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
• Ежелгідәуірәдебиеті

 

 

4. Жалпы білім беру пәндер ПБК:
• География

5. Шет тілдері ПБК-сы
• Оқылатын шет тілі(ағылшын) грамматикасы