Еуразия гуманитарлық институтының жоғары колледжі

ЕАГИ жоғары колледжі ресми сайты

  • Лицензия

    KZ33LAA00027446
  • Аккредитационное свидетельство

    IA-B №0128 от 23 декабря 2019 года

Еуразия гуманитарлық институтының колледжі Мемлекеттік білім беру гранты бойынша кәсіптілік білім алуға шақырады

БЕЙІНІ: 0100000 – Білім беру

Мамандығы: 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
Біліктілігі: 010101 – Мектепке дейінг і ұйымдардың тәрбиешісі

Мамандығы: 0111000 Негізгі орта білім беру
Біліктілігі: 011108 – Шетел тілі пәнінің мұғалімі

Мамандығы: 0111000 Негізгі орта білім беру
Біліктілігі: 011101 – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

БЕЙІНІ: 0400000 – Өнер және мәдениет

Мамандығы: 0401000 Кітапхана ісі
Біліктілігі: 040101 – Кітапханашы

Құжаттар тізімі

• Өтініш
• Негізгі орта білім туралы куәлік немесе жалпы білім туралы аттестат (түпнұсқа +көшірме), ҰБТ сертификаты
• 4 фотосурет (3х4 см)
• Медициналық анықтама (форма № 086 у), егу картасының көшірмесі

Мемлекеттік білім беру тапсырысы

2020 - 2021 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Код Мамандықтың атауы  9 сынып базасында 11 сынып базасында Барлығы
    мемлекеттік орыс    
0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

010101 3 -  Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

25 25 - 50
0111000 Негізгі орта білім беру 011101 3 – Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 25 - - 25
0111000 Негізгі орта білім беру 011108 3 – Шетел тілі пәнінің мұғалімі 25 25 - 50
0401000 Кітапхана ісі

040101 3 -  Кітапханашы

- - 15 15
  Барлығы 75 50 15 140