High college of Eurasian Humanity Institute

The official website of the EHI College

 • Лицензия

  KZ33LAA00027446
 • Аккредитационное свидетельство

  IA-B №0128 от 23 декабря 2019 года

ЕАГИ колледжінің психологиялық қызмет

Психолог адам өз-өзіне көмек көрсете алуына көмектеседі. Колледждің психологиялық қызметі – бұл студенттерге психологиялық көмек көрсетуге бағытталған құрылым. Психологиялық қызметтің негізгі міндеті оқу үрдісінде студенттерге психологиялық қолдау, топқа бейімделуіне ықпалдасу болып табылады. Психологиялық қызметтің мақсаты – студенттердің жалпы және психологиялық-педагогикалық мәдениетін көтеру, іс-әрекеттегі үйлесімділіктің бір факторы ретінде адамның психологиялық ерекшеліктері туралы түсінікті толықтай қалыптастыру.

Абильмажинова Мақпал Бағланқызы

Психолог

Білімі

Білімі: жоғарғы
Мамандығы: «Психология и педагогика»
Біліктілік: Бакалавр

Еңбек өтілі

Еңбек өтілі – 9 жыл

Contacts

Мобильдық байланыс: 87761356699
Электрондық почта: m.b.makpal89@mail.ru

Психологиялық босаңсу кабинетінде психолог Абильмажинова Мақпал Бағланқызы жұмыс істейді. Психолог маманнан студенттер келіп, керек кезінде психологиялық көмек ала алады. Мұнда интеллектуалдық және физикалық психоэмоционалды күйзелістерден оңтайлы шығу жолдарын, өз мүмкіндіктерін саналы тұрғыда бағалауды, өмір жолында туындаған тығырықтардан шығу жолдары мен өз мақсатына оптималды түрде жету жолдарын көрсетеді. Сонымен қатар, психолог студенттерге, ата-аналарға, оқытушылар мен әкімшілікке жекелей және топтық кеңестер береді. Ата-аналар мен студенттер психологқа маңызды психологиялық мәселелерді шешу үшін хабарласуға болады. Әңгімеден басқа, психолог эмоционалды фонды көтеруге, үрей мен күйзелістерден шығуға, сонымен қатар өзін-өзі ашуға ықпалын тигізетін коллаж құрастыру, аппликация, арт-терапия мен жағдаяттарды орындау сияқты әдістерді ұсынады. Жекелей жұмыспен қатар топтық жұмыстар да өткізіледі. Нәтижесінде, студенттер бірін-бірі түсінуге , бір-біріне қолдау көрсетуге, кикілжің жағдайларынан ұтымды шығуларына үйренеді. Қандай да бір жаттығуларды бірлесіп орындау, топтың ұжымдасуына, міндеттерді өз бетінше бөлісуге ықпалын тигізеді.

Работа психолога с преподавателями включает в себя:

 • Индивидуальные консультации
 • Планирование работы в группах
 • Решение проблем взаимоотношений
 • Формирование плана развития каждого ребёнка
 • Повышение профориентации и компетенций
 • Психологические беседы

Работа со студентами включает:

 • Диагностика проблем
 • Коррекция поведения
 • Психологическая реабилитация
 • Профилактика возрастных проблем

Проведение индивидуальных консультаций родителей включают:

 • Стиль воспитания ребёнка
 • Трудности взаимоотношений с подростками
 • Повышение психологической компетенции

 

Социальная защита студентов

Человек живет и действует в сложных условиях многообразного социума. Развитие человека – результат сложного длительного поступательного процесса, в ходе которого изменяются его биологические, психологические и социальные свойства. Эти изменения происходят в процессе формирования личности, под воздействием её воспитания и образования. Основная задача образования – дать каждому ребенку, с учетом его психофизических возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в обществе, найти свое место в жизни, а также развить, свои потенциальные способности, т.е. на первый план выходит задача развития личности с помощью индивидуализации обучения. Жизнедеятельность человека определяется не адаптацией к изменяющимся условиям, а ориентировкой на будущее и прогнозированием. Деятельность социальной службы в нашем колледже строится исходя из тенденций развития образования, ориентированной на будущее, опорой на собственные способности учащегося.

Садыкова Айгуль Жукеновна

Социальный педагог

Образование

Специальность: «Психология»

Квалификация: «Магистр педагогических наук»

Стаж работы

Общий стаж – 9 лет

Contacts

Городской телефон:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Жұмыс мақсаты: Студенттерді әлеуметтік қорғау, олардың дамуы, тәрбиесі, білімі

Жұмыстың басым бағыттары:

 • Қиын өмірлік және әлеуметтік қауіпті жағдайдағы студенттерді әлеуметтік-педагогикалық қолдау.
 • Заңға қайшы келетін студенттерді әлеуметтік-педагогикалық қолдау.
 • Білім беру және алдын-алу.
 • Әртүрлі құрылымдармен өзара әрекеттесу.
 • Әдістемелік жұмыс.

Негізгі міндеттері:

 • жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды және олардың арасындағы адамдарды әлеуметтік қорғау.
 • жетімдер арасындағы делдалдық,
 • ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, олардың саны мен мекемелері, қоршаған орта, әлеуметтік қызмет мамандары, ведомстволық және әкімшілік органдар.
 • студенттерді әлеуметтік қорғау, көмек және қолдау шараларын қабылдау;
 • олардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру.
 • студенттер, мұғалімдер және ата-аналар арасындағы өмір салты
 • студенттер арасында кеңес беру және тәрбие жұмыстарын жүргізу;
 • мұғалімдер, ата-аналар профилактикалық жұмыстар жүргізіп, салауатты өмір салтын насихаттау.